Polityka RODO

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez TRYBECO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (90-764), ul. Legionów 106, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000587821, NIP: 727-27-982-92, Regon: 363067856. Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że: 1) administratorem Twoich danych osobowych Trybeco Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi (90-764), ul. Legionów 106 2) administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, ale w sprawach danych możesz się kontaktować pod adresem [email protected] 3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obsługi procesu zamówienia, działań marketingowych na podstawie udzielonej zgody oraz do kontaktu handlowego. 4) dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody lub w prawie uzasadnionym interesie polegającym na zapewnieniu kontaktu, odpowiadaniu na zapytania, udzielaniu informacji, a także w przypadkach, w których przepisy prawa nakładają obowiązek przetwarzania takich danych osobowych lub gdy przetwarzanie to jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną 5) kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych są uzależnione od celu, w jakim się z nami kontaktujesz, oraz od tego, w jakiej pozostajemy relacji, zazwyczaj obejmują: numer telefonu, adres, nazwę, imię, nazwisko, funkcję (osoba reprezentująca lub decyzyjna) i email; zależy nam na tym, by za każdym razem wykorzystywać wyłącznie te dane, które są niezbędne 6) odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy, w tym nasza obsługa informatyczna, księgowa, prawna oraz podmioty współpracujące z nami, a także podmioty uprawnione do otrzymywania informacji na podstawie przepisów prawa 7) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej; 8) Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji obsługi procesu zamówienia, działań marketingowych oraz do kontaktu w celach marketingowych, lub czasu niezbędnego w celu obrony lub dochodzenia roszczeń, a jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, do czasu wycofania przez Ciebie tej zgody; 9) masz prawo żądania dostępu do Swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wysyłając mail na adres [email protected]; zrealizujemy te prawa na zasadach określonych przez RODO 10) gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 11) nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu 12) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji obsługi procesu zamówienia, prowadzenia działań marketingowych oraz kontaktu

I. Definicje

Definicje Administrator – oznacza podmiot, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie(ach) trybeco.pl

Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Udostępnienie i powierzeni przetwarzania danych.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www.

poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www.

Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Administratora zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetle przepisów o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest Administrator.

Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie. [user_registration_form id="14286"]